فارسی

به دفتر وکالت دل آرام جعفری خوش آمدید. دفترِ ما آمادهٔ ارایهٔ خدماتِ حقوقی در امورِ زیر است

دعاویِ مالی ناشی از قراردادها

دعاویِ ناشی از خطا‌های مدنی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه، ورود غیر مجاز، افترا و غیره

دعاوی مربوط به موجر و مستاجر

تهیه وصیت نامه و وکالت نامه

ثبت معاملاتِ مربوط به املاکِ مسکونی از قبیلِ خرید و فروش و وام

تجدیدِ نظرخواهی از تصمیمات دادگاه های بدوی (دردیویژنال کورت)

تهیهٔ قراردادهای خصوصی و انواع نامه‌های حقوقی

گواهی امضا و کپی برابر با اصل و تایید مدارک قانونی

تهیه سوگند نامه قانونی

اگر مطمئن نیستید که موضوع حقوقی شما مشمول این لیست هست با ما تماس بگیرید. در مواردی که خارج از تجربه و تخصصِ ما باشد، شما را به سایر وکلای مورد اعتماد معرفی خواهیم کرد